Kvasir - En smartere måte å lete på

Foto: Keith John Hensmann

Sted: Stokkavatn