Kvasir - En smartere måte å lete på
470 treff for søket '"illegitim gjeld"'
Levert av
Illegitim gjeld - SLUG

Ordet illegitim beskriver noe som er ulovlig, urettferdig, umoralsk eller uakseptabelt. Eksempler på illegitim gjeld kan være lån som er tatt opp av autoritære ...

https://slettgjelda.no/tema/illegitim-gjeld

Illegitim gjeld - Wikipedia

Illegitim gjeld er et begrep som brukes i den internasjonale gjeldsslettebevegelsen for å beskrive statsgjeld som er tatt opp på illegitimt grunnlag.

https://no.wikipedia.org/wiki/Illegitim_gjeld

Illegitim gjeld | Global skole

Begrepet illegitim gjeld handler om situasjoner der långiverne med viten og vilje har gitt lån til regimer som ikke har ivaretatt befolkningens interesser.

https://www.globalskole.no/videregaende/samfunnsfag/gjeld/hva-er-gjeld-/illegitim-gjeld

U-landsgjeld | Global skole

Med illegitim gjeld menes gjeld fra lån gitt til undertrykkende regimer eller korrupte politikere, for å finansiere meningsløse og overprisede prosjekter, ...

https://www.globalskole.no/videregaende/samfunnsfag/gjeld/hva-er-gjeld-

Gjeld - Changemaker

Illegitim gjeld oppstår når de lånte pengene slett ikke kommer befolkningen til gode, men har gått til å finansiere et undertrykkende regime eller ...

https://changemaker.no/gjeld-og-kapitalflukt/gjeld

Sletting av utviklingslands gjeld – en effektiv bistandspolitikk

26. mai 2020 ... Et eksempel på illegitim gjeld er hvis autoritære styresmakter påtar seg mye gjeld for å kjøpe våpen til bruk for å sikre sin egen makt mot ...

https://www.senterungdommen.no/politikk/resolusjoner/sletting-av-utviklingslands-gjeld--en-effektiv-bistandspolitikk

SV – Gjeld og inkasso - Sosialistisk Venstreparti

endre reglene for tvangsinndrivelse slik at det åpnes for at namsmannen kan avvise bagatellmessige krav. at Norge må fortsette arbeidet for at illegitim gjeld ...

https://www.sv.no/blog/a-aa/gjeld-og-inkasso/

Gjeld og ansvarlig långivning - regjeringen.no

23. jul. 2010 ... Som et bidrag til diskusjonen om ansvarlig långivning og illegitim gjeld planlegger Norge å gjennomføre en gjeldsrevisjon av norske ...

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/finansiering/id447141/

Fjern fattigdom - Valdres Folkehøyskole

... gjeldsslette av illegitim gjeld, rettferdig skattepolitikk (som gjør at store selskaper betaler en skikkelig skatt i fattige land), osv.

https://www.vintereventyr.no/global/fjern-fattigdom/

Slide 1 - Ressursbanken, Den norske kirke

Illegitim gjeld er lån som har blitt gitt til diktatorer, til dårlige og feilaktige prosjekter hvor man burde skjønt at pengene ikke kom befolkningen til ...

https://ressursbanken.kirken.no/contentassets/f8d623641ec94c5d830824edb520edc4/ulandsgjeldspresentasjon.ppt

1
2
NESTE