Kvasir - En smartere måte å lete på
355 treff for søket '"illegitim gjeld"'
Levert av
Illegitim gjeld - SLUG

Illegitim gjeld. Hvorfor skal fattige land betale tilbake gjeld som ble tatt opp av
udemokratiske og undertrykkende regimer? Hvem skal egentlig betale tilbake de
 ...

https://slettgjelda.no/tema/illegitim-gjeld

Illegitim gjeld - SLUG

Legitime lover om illegitim gjeld. Av Kjetil G. Abildsnes. Økologisk gjeld. Av Bjørg
Hauer. Menneskerettigheter – illegitimt å betale. Av Jostein Hole Kobbeltvedt.

https://slettgjelda.no/assets/docs/Gjeldsbrevet-3-2001.pdf

Illegitim gjeld – Wikipedia

Illegitim gjeld er et begrep som brukes i den internasjonale
gjeldsslettebevegelsen for å beskrive statsgjeld som er tatt opp på illegitimt
grunnlag. Begrepet, som ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Illegitim_gjeld

Illegitim gjeld | Global skole

Begrepet illegitim gjeld handler om situasjoner der långiverne med viten og vilje
har gitt lån til regimer som ikke har ivaretatt befolkningens interesser. SLUG...

https://www.globalskole.no/videregaende/samfunnsfag/gjeld/hva-er-gjeld-/illegitim-gjeld

Gjeld - Changemaker

Illegitim gjeld er lån som overhodet ikke har kommet befolkningen til gode, men i
stedet blitt brukt til å finansiere et undertrykkende regime eller en diktators ...

https://changemaker.no/gjeld-og-kapitalflukt/gjeld

Gjeld og kapitalflukt - Changemaker

Disse lånene kan generelt plasseres i to kategorier: Illegitim gjeld og ubetalbar
gjeld. Les mer · Et nytt globalt skattesystem.

https://changemaker.no/gjeld-og-kapitalflukt

- Banebrytende beslutning om illegitim gjeld - RORG-samarbeidet

3. okt 2006 ... At regjeringen nå sletter illegitim gjeld og tar medansvar for feilslått
utviklingspolitikk er rett og slett historisk, sier Kjetil G. Abildsnes i Aksjon ...

http://www.rorg.no/Artikler/1422.html

Slett u-landsgjeld - Attac Norge

11. mai 2020 ... Illegitim gjeld må slettes uten betingelser. Verdensbanken og IMF har tidligere
sørget for en del gjeldssletting for de fattigste landene i gjeldskrise.

https://attac.no/2020/05/11/slett-u-landsgjeld/

U-landsgjeld - Ungdomspanelet

... klimaendringen fra Storbritannia der den industrielle revolusjonen startet.
Illegitim gjeld burde derfor slettes. Hva mener du om utviklingslands gjeld til
vesten?

http://ung.fn.no/u-lands-gjeld/

Reprise gjeldskrise | Kirkens Nødhjelp

Verden mangler fremdeles regler for å håndtere uansvarlig långiving og illegitim
gjeld. Det er grunn til bekymring. Varsellampene lyser nå rødt for 31 ...

https://www.kirkensnodhjelp.no/nyheter/kirkens-nodhjelps-blogg/2018/reprise-gjeldskrise/

1
2
NESTE