Kvasir - En smartere måte å lete på
10 900 treff for søket 'den gode lederstil'
Levert av
12 kvaliteter som kjennetegner dyktige ledere - ledernytt.no

5. aug 2015 ... Gode ledere vet nettopp det, og drar nytte av det for å skape et ... Å være en leder
betyr at folk ser opp til en, har forventninger og legger merke ...

https://www.ledernytt.no/12-kvaliteter-som-kjennetegner-dyktige-ledere.5782337-112372.html

Gode ledere heier på sine medarbeidere - ledernytt.no

En leder som gir gode og konstruktive tilbakemeldinger bygger en vinn-vinn
kultur hvor alle heier på hverandre. De gjør hverandre gode og lærer av
hverandre.

https://www.ledernytt.no/gode-ledere-heier-paa-sine-medarbeidere.4782656-112537.html

Gode ledere skaper «den gode følelsen» - Tekna

4. sep 2017 ... Det handler om at de har en leder som tar dem på alvor. En som vet at det er folk
som skaper resultater. En som er klar over at lederjobben ...

https://www.tekna.no/nyhetsarkiv/gode-ledere-skaper-den-gode-folelsen/

Hva skiller gode ledere fra de beste lederne? | Ledernett

21. jan 2016 ... Etter nærmere 2 700 intervjuer og 90 analyser har forskerne kommet frem til fire
attributter som er avgjørende for å lykkes i rollen som leder.

http://ledernett.no/hva-skiller-gode-ledere-fra-de-beste-lederne

10 sjekkpunkter for god ledelse | Ledernett

15. jul 2015 ... De må derfor avklare med sin leder hvilke virkemidler de kan få benytte. ... Under
får du 10 gode råd fra Hilde for hvordan du som sjef kan ...

http://ledernett.no/10-sjekkpunkter-god-ledelse

Gode ledere kommuniserer bra - Forskning.no

9. mar 2014 ... Hvor viktig er det for en leder å være flink til å kommunisere med folk? Er det ikke
viktigere å gjøre de rette tingene enn å kommunisere om dem ...

https://forskning.no/a/575955

Forskningen er klar: Dette er den beste formen for ledelse - Fagbladet

21. sep 2017 ... Tre lederstiler. BI-professoren peker på tre væremåter som leder. ... Den gode
lederen oppmuntrer til initiativ, lytter, fokuserer på sterke sider og ...

https://fagbladet.no/nyheter/forskningen-er-klar-dette-er-den-beste-formen-for-ledelse-6.91.488427.9684537df9

Hva vil det si å være en god leder? | Tidsskrift for Den norske ...

2. okt 2019 ... 02.10.2019: Leder - Legeforeningens lederpris deles ut årlig til leger som har vist
god ... Og hvordan kan vi skape gode ledere for fremtiden?

https://tidsskriftet.no/2019/09/leder/hva-vil-det-si-vaere-en-god-leder

Den gode leder: Ledelse på fire nivåer - Intern Logistikk - Tungt

1. apr 2006 ... Ledelse på fire nivåerGode ledere er født gode ledere, sier noen. Det at god
ledelse ligger i genene er en myte, sier andre. Disse siste omfatter ...

http://www.tungt.no/logistikk/internlogistikk/den-gode-leder-ledelse-pa-fire-nivaer-2011867

Vær en leder, ikke en sjef! - Lederne

6. mai 2016 ... Norge trenger flere gode ledere. Misnøye med sjefen er en av hovedårsakene til
at flinke folk mistrives på jobb eller slutter. Gode ledere har ...

https://lederne.no/2016/05/06/vaer-en-leder-ikke-en-sjef/

1
2
NESTE