Kvasir - En smartere måte å lete på
43 300 treff for søket 'drypp'
Levert av
TIA - drypp - NHI.no

TIA eller "drypp" er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av
hjernen. TIA-anfallene har rask start og kort varighet. Etter dryppet vender
kroppen ...

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/tia-drypp/

Drypp | LHL

28. okt 2015 ... TIA (drypp) står for transitorisk iskemisk attakk og forårsakes av nedsatt
blodtilførsel, hvor symptomene går over innen 24 timer, oftest innen ca. 20 ...

https://www.lhl.no/hjerneslag/drypp/

TIA og hjerneslag | Sandvika nevrosenter - LHL

Drypp er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til hjernen. Disse
anfallene starter raskt, og har kort varighet. Etter dryppet vender kroppen tilbake
til normal ...

https://www.lhl.no/sandvika-nevrosenter/nevrologiske-lidelser/drypp-tia-og-hjerneslag/

Transitorisk iskemisk anfall (TIA, drypp) - Helsebiblioteket.no

15. jan 2019 ... Ved et forbigående iskemisk anfall eller "drypp" blir blodtilførselen til deler av
hjernen redusert eller stanset i en kort tid. Rask behandling kan ...

https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/transitorisk-iskemisk-anfall-tia-drypp

Drypp | Tidsskrift for Den norske legeforening

25. mar 2019 ... 25.03.2019: Språkspalten - Drypp er et folkelig uttrykk for både transitorisk
iskemisk attakk og lett hjerneslag.

https://tidsskriftet.no/2019/03/sprakspalten/drypp

Forvarsler, symptomer og risikofaktorer | Slagordet

Et drypp (blodforsyningen til hjernen stopper opp)kalles også TIA (transitorisk
ischematisk attack). Symptomer. Symptomene varierer og kan arte seg ved at en
får ...

https://slag.no/hjerneslag/forvarsler-symptomer-risikofaktorer/

Uvitende om små slag - Forskning.no

21. apr 2010 ... Et drypp innnebærer at blodtilføreselen til deler av hjernen blir midlertidig
redusert. Det er snakk om en innsnevring av blodårer eller en liten ...

https://forskning.no/a/854085

Hjerneslag - Nasjonalforeningen

28. jan 2019 ... Symptomer på drypp er forbigående lammelser, synsforstyrrelser eller problemer
med å snakke. Fordi drypp i noen tilfeller kan være et forvarsel ...

https://nasjonalforeningen.no/hjerte-og-kar/ulike-hjertesykdommer/hjerneslag/

Drypp - TIA - Lommelegen

6. des 2017 ... Et drypp (TIA) er et forbigående anfall. Symptomer kan være talevansker,
synsforstyrrelse, svimmelhet. Ikke «se det an», men ring 113 med en ...

https://www.lommelegen.no/nervesystemet/hjerneslag/artikkel/drypp---tia/69117457

drypp – nevrologi – Store medisinske leksikon

16. mar 2020 ... Drypp er en folkelig betegnelse på en liten, forbigående forstyrrelse av hjernens
blodforsyning. Uttrykket mangler en presis definisjon, og kan ...

https://sml.snl.no/drypp_-_nevrologi

1
2
NESTE