Kvasir - En smartere måte å lete på
7 510 000 treff for søket 'dyr'
Levert av
dyr – Store norske leksikon

22. jul 2019 ... Dyr er organismer som hører til dyreriket, Animalia. Man regner at man kjenner
om lag 1 million nålevende og tre-fire hundre tusen fossile arter ...

https://snl.no/dyr

Dyr – Wikipedia

Dyr eller dyreriket (Animalia eller Metazoa), slik begrepet brukes innen moderne
biologi, betegner flercellede, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Dyr

Verdens dyr - Miljøagentene

Agent Cyan Katarina Den er jo kjempesøt! Flott at de lager nasjonalpark hvor
pandaene og kjempepandaen kan leve uforstyrret! 13:57 12.01.2019. 6 | 3.

https://miljoagentene.no/dyr/

Hvilket pattedyr er det dummeste? - Forskning.no

14. nov 2018 ... Det er vanskelig å måle hvor lure dyr er, særlig dyr som er veldig forskjellige fra
oss mennesker. Men hvis en dyreforsker må svare på hvilket ...

https://forskning.no/a/1247576

Dyr og natur - WWF

Vi mennesker deler planeten med et mylder av trær, planter, dyr og fisk som lever
i mange typer natur. WWF jobber for å verne dyrene og deres leveområder i ...

https://www.wwf.no/dyr-og-natur

Dyr og klimaendringer - WWF

Når vi forandrer klimaet, forandrer vi også livsmiljøet til dyrene. Mange arter får
problemer med å overleve.

https://www.wwf.no/klima-og-energi/dyr-og-klimaendringer

Dyr | Attraksjoner | Dyreparken

Våre dyr. I Dyreparken har vi 139 forskjellige dyrearter fra hele verden, fordelt på
40 pattedyr, 28 fugler, 26 reptiler, 2 amfibier, 1 insekt, 2 bløtdyr, 1 storkreps, ...

https://www.dyreparken.no/attraksjoner/dyr/

Dyr - Salaby Skole

Se på dyr. Lær om dyr. Dyrene på gården. Dyrene i skogen. Fra barn til mamma.
Fleip eller fakta. Dyr eller fugl? Hva sier dyrene? Puslespill. Memory. Gåter.

https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/dyr

Dyr - Institutt for biovitenskap

16. jan 2019 ... Dyrene (Animalia), encellete (Protozoa) eller flercellete (Metazoa) er eukaryote
organismer som lever heterotroft og spiser andre organismer ...

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/d/dyr.html

Andre dyr | Dyrevernalliansen

Kjæledyr som hund, katt og kanin, dyr i sirkus og dyrepark, hestehold, uetisk avl
på hund, reinsdyr, ville dyr som utsettes for jakt, sykdom og skader i ...

https://www.dyrevern.no/andre_dyr

1
2
NESTE