Kvasir - En smartere måte å lete på
58 000 treff for søket 'elektrofaget'
Levert av
Vg1 Elektrofag | utdanning.no

Den teknologiske utviklingen i elektrofagene krever systemforståelse og evne til
omstilling. Opplæringen i elektrofag skal utvikle den enkeltes evne til å se ...

https://utdanning.no/utdanning/vgs/ELELE1----

Elektro og datateknologi | Videregående opplæring - vilbli.no

Du lærerinstallasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og ...

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el

Utdanning - Elektrofag.info

Etter dette så følger også vanligvis en læretid i bedrift på to eller tre år.
Utdanningen leder fram til fagbrev i ett av de mange elektrofagene. For enkelte
fag så er det ...

http://www.elektrofag.info/utdanning

Elektrofag Vg1 - NKI Nettstudier

Elektrofag Vg1 åpner mulighetene for en rekke yrker innen installasjon og
vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer, som elenergi, data og
elektronikk, ...

https://www.nki.no/velg-ditt-studium/elektrofag-vg1

Elektro og datateknologi - Udir

For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se
Utdanning.no eller vilbli.no. Fra skoleåret 2020–21 innføres det nye ...

https://www.udir.no/kl06/EL

Elektrofag | Gyldendal

Om elektrofag. Serien for Vg1 elektrofag er et komplett læremiddel som dekker
felles programfag i læreplanen for Vg1 elektrofag. Det er mange praktiske ...

https://www.gyldendal.no/vgs/elektrofag/c-183672/

Elektrofag - Videregående skoler i Trøndelag.

Gjennom virkelighetsnær opplæring ønsker vi at du som elev får både praktisk og
teoretisk grunnopplæring i elektrofagene. Som elev på Elektrofag vil du oppleve
 ...

https://web.trondelagfylke.no/strinda-videregaende-skole/utdanningsprogrammer/yrkesfaglige-utdanningsprogram/elektrofag/

Flere muligheter innen elektrofag - Utdanning og jobb

Flere muligheter innen elektrofag. Elektrofagene er mer teoretiske enn de andre
yrkesfagene, fordi kunnskap om matte og fysikk er ...

https://www.utdanningogjobb.no/karrieremuligheter/flere-muligheter-innen-elektrofag/

Elektro og datateknologi – Wikipedia

Vg1 Elektrofag gir grunnlag for opptak på følgende programområder på Vg2: Vg2
Automatisering (Obligatorisk for Vg3 Automatiseringsfaget. Alternativt kreves ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Elektro_og_datateknologi

Elektro og datateknologi - Stord vgs - Hordaland fylkeskommune

Elektrofag er eit framtidsretta utdanningsval som gjev deg mange moglegheiter.
Med fagbrev innan elektro eller automasjon stiller du sterkt både med tanke på ...

http://www.hordaland.no/nn-NO/skole/stordvgs/studietilbud/elektrofag/

1
2
NESTE