Kvasir - En smartere måte å lete på
79 500 treff for søket 'st j�rgen kirke 1772'
Levert av
Sannidal kirke – Wikipedia

Sannidal var egen kommune fram til 1960, og den gamle hovedveien fra Oslo til
Kristiansand ... 1. september 1772 ble nåværende Sannidal kirke tatt i bruk.

https://no.wikipedia.org/wiki/Sannidal_kirke

Sankt Jørgen kirke – Wikipedia

Den har en T-formet grunnplan med et hovedskip og en tverrarm. Kirken var
opprinnelig kirke for spedalske og sognekirke for Årstad menighet en periode. I
dag er ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Sankt_J%C3%B8rgen_kirke

St. Jørgen Hospitalkirke - Norges Kirker

I Gert Smedekens testamente fra 1475 nevnes St. Jørgen hospital (DN VII, 480).
At det var knyttet en kirke til hospitalet fremgår av at kong Christian III i 1557 ...

http://www.norgeskirker.no/wiki/St._J%C3%B8rgen_Hospitalkirke

Sannidal kirkes historie - Kragerø-kirkene

Høsten 1772 ble Sannidal nåværende kirke tatt i bruk. ... Sannidal hadde verken
egen prest eller klokker på denne tida ettersom bygda var anneks til Kragerø
1732-1868 (før det var ... Da er den omtalt som «Moo kirkia j Sandhauka dale». ...
St. Hansdagen 1723 møtt med hånlatter og uro under gudstjenesten i Sannidal.

https://www.kragerokirkene.no/historie/sannidal/kirken.htm

Fra Medisinens historie i Norge (1936) - Bymuseet i Bergen

I 1815 møter der oss i Bergen et trist billede: der var 66 spedalske i St. Jørgens ...
idet korpslæge Jacob C. Th. Teuscher (1772-1846) blev ansatt som dets kirurg.

https://www.bymuseet.no/samlingene/lepramuseet-st-joergens-hospital/tekstarkiv/fra-medisinens-historie-i-norge-1936/

Garnisons kirke (København) - Wikiwand

Garnisons kirke er en kirke i barokk som ligger ved Sankt Annæ Plads i ...
Prekestol, Prekestol fra 1772 tegnet av G.E. Rosenberg og utført av C.F. Stanley
... mellom nordre og vestre korsarm i kirkens urtehave til etatsråd Jørgen
Diederich Vett.

https://www.wikiwand.com/no/Garnisons_kirke_(K%C3%B8benhavn)

Sankt Jørgen kirke (Bergen) – Norske kirker

Sankt Jørgen kirke. Hospital Sankt Jørgens hospital er første gang nevnt i 1411.
Det antas at det ble oppført som hospital for spedalske og andre uhelbredelig ...

https://www.norske-kirker.net/home/hordaland/sankt-jorgen-kirke/

spillsyke | Nattmannens datter

24. feb 2013 ... Tidligere hadde St. Jørgen kirke vært betjent av Domkirkens geistlige. Den første
hospitalspresten, Gustav Olssøn eller Just Olafsen, ble ...

https://nattmannensdatter.wordpress.com/tag/spillsyke/

Sankt Jørgen kirke – Kunsthistorie

5. mai 2016 ... Jørgen Hospitalkirke, er en kirke i tre konstruert i en kvadratisk form, fra 1706 i
Bergen kommune, Hordaland fylke. Den har en T-formet grunnplan ...

https://kunsthistorie.com/fagwiki/Sankt_J%C3%B8rgen_kirke

Johan Edvard Aasheims aner

Han giftet seg med Ingebor Ingebrigtsdatter, gift 30.06.1811 i Malvik kirke, ST. ...
Hun giftet seg med (3) John Johnsen Furan Sandferhus, gift 04.06.1821 i Lånke,
... 1772?. 55.Lucia Andersdatter Hitterdal, f. 1757 i Røros, ST. 56.Ole Andersen ...

http://www.cactuz.org/randi/johan-aasheim-aner.html

1
2
NESTE