Kvasir - En smartere måte å lete på
23 100 treff for søket 'st j�rgen kirke 1772'
Levert av
Sjelemesse | Nattmannens datter

24. feb. 2013 ... Tidligere hadde St. Jørgen kirke vært betjent av Domkirkens geistlige. Den første hospitalspresten, Gustav Olssøn eller Just Olafsen, ...

https://nattmannensdatter.wordpress.com/2013/02/24/sjelemesse/

Johann Friedrich Struensee - Wikipedia

Det var en sak som kirken hadde godkjent, og som kun hadde ligget og ventet ... Blant annet ble prestene Jørgen Hee og Balthasar Münter samme år idømt bøter ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Struensee

Sankt Jørgen kirke - Wikipedia

Jørgen. Årstad menighet hadde søkt prekener og sakramenter i andre kirker i området. Menigheten fikk på dette grunnlaget benytte St. Jørgen som sognekirke. Fra ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Sankt_J%C3%B8rgen_kirke

Georg Christoffer Schauer - Store norske leksikon

20. aug. 2021 ... Altertavlen fra 1733 i St. Jørgen Hospitalkirke, nå Lepramuseet i Bergen. Georg Christoffer Schauer skar ut sju figurer og fire kapiteler.

https://snl.no/Georg_Christoffer_Schauer

Kirken

Høsten 1772 ble Sannidal nåværende kirke tatt i bruk. I 1766 ble Jakob Matssøn Lund utnevnt til sogneprest i ... Sannidal hadde verken egen prest eller klokker…

https://sannidalkirke.no/kirken/

Røyken kirke

Ifølge kallsboken var kirken viet til St. Mikael. Likeledes heter det i innberetning fra sogneprest C. Holst 1801: «... Røgen Præstegield har kuns een Kirke ...

https://norgeskirker.no/wiki/R%C3%B8yken_kirke

Disputaser ved MF,TF og MHS 2010 | Tidsskrift for Teologi og Kirke

15. mar. 2011 ... En undersøkelse av praxis pietatis i St. Petri menighet i København 1772–1793, med utgangspunkt i Balthasar Münters forfatterskap.

https://www.idunn.no/doi/10.18261/ISSN1504-2952-2011-01-06

Om transkripsjonen - Digitalarkivet

Sokn, Kirke, Forkortelse, År, Kilder, Anmerkning. Domkirken, Domkirken, St. Jacob kgd, Askøy, DK, SJ/StJ, 1706, 1712-1714, 1716-1800, A8 1725-1775,

https://www.digitalarkivet.no/source/8722/documentation/1746

Laurentius - Norske kirker

Stavkirken skal dessuten ha vært i dårlig stand da Jørgen Julius Schydtz kom ... drev St. Joseph-søstrene Sykehus like ved Bragernes kirke frem til 1975, ...

https://www.norske-kirker.net/tag/laurentius/

KILDEGJENNOMGANG - Riksantikvarens vitenarkiv

Gjerpen St. Peter og St. Paulus (hovedkirke). ... St. Mikaels Hulekirke. ... Kirkegård: 1444 (brev om jordehandel, skrevet a kirkiugardenum j Skido, ...

https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2380859/kirkesteder_Telemark.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1
2
NESTE