Nyhetssøk

Nyhetssøket på Kvasir skiftes ut og vi beklager ulempene dette vil medføre for brukerne våre.

Fra og med 11. mai vil vi være uten et nyhetssøk, men vi håper å kunne ha et nytt søk på plass ved inngangen til høsten.