Kvasir - En smartere måte å lete på
9 210 000 treff for søket 'Smitte'
Levert av
Coronaviruset: Slik spres viruset i Norge og verden. Kart og statistikk.

Coronaviruset. LIVE Siste endring: I går. Smitten. Norge Verden Norden ... Trend i reg. smitte ... Registrert smittet siste 14 d. per 100k innbyggere.

https://www.vg.no/spesial/corona/

Koronavirus - temaside - FHI

Råd for andre sektorer og yrkesgrupper · Testing og oppfølging av smittede · Kommunikasjonstiltak og informasjonsmateriell (flere språk).

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

FHI: Folkehelseinstituttet

... Smitte fra mat, vann og dyr · Smittsom hjernehinnebetennelse · Smittevernvakt for helsepersonell · Smittsomme sykdommer A-Å · Tuberkulose · Zika.

https://www.fhi.no/

Smitte og inkubasjonstid - helsenorge.no

Her får du svar på hvordan koronavirus smitter, hvor lang tid det tar fra du er smittet til du får symptomer på covid-19 og hvordan du kan forebygge smitte.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid/

3. Praktiske råd for å redusere risiko for smitte - Helsedirektoratet

3. Praktiske råd for å redusere risiko for smitte · Syke personer bør holde seg hjemme · Kontaktreduserende tiltak · Renhold, hånd- og hostehygiene · Bruk av ...

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/praktiske-rad-for-a-redusere-smitte

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal i isolasjon ...

Isolasjon utenfor hjemmet. Hvis en kommune mener at det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å isolere den smittede i hjemmet, skal kommunen tilby opphold på ...

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/isolasjon/personer-som-er-bekreftet-smittet-skal-oppholde-seg-i-isolering

Koronaviruset – Siste nytt - NRK

Siste uke / Smittede totalt. 96. Innlagte nå. 850. Døde. 4 123 472. Vaksinerte. NRK innhenter løpende tall fra helseforetakene, Helsedirektoratet og FHI.

https://www.nrk.no/nyheter/koronaviruset-1.14855584

Status for smitte i Gjøvik

Smitten er på Gjøvik videregående skole. Vi får nå prøvd ut testregime som erstatning for karantene. Oppdatert 4. september: En person er smittet med covid-19.

https://www.gjovik.kommune.no/korona/siste-nytt-i-gjovik/status-for-smitte-i-gjovik.10180.aspx

9 personer koronasmittet | Drammen kommune

– Generelt den siste tiden, og særlig igjennom helgen, har vi sett at smitte etter reise i utland utgjør en stor del av de smittede. Vi ser da hvor viktig det ...

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/koronasmittede-i-drammen/

Koronastatus for Kristiansand kommune

318 personer er smittet av covid-19 i Kristiansand til nå i september. Fredag 10. september. Antall smittede siste døgn: 21. Antall nye i karantene: 19. Fem av ...

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/koronatall-for-kristiansand-kommune/

1
2
NESTE