Kvasir - En smartere måte å lete på
8 150 000 treff for søket 'fordeling'
Levert av
fordeling - Store norske leksikon

10. mar. 2021 ... Fordeling er en oversikt over frekvensene for alle verdiene på en variabel. Dette er et mønster for hvordan en målbar egenskap (variabel) ...

https://snl.no/fordeling

fordeling – statistikk - Store norske leksikon

I statistisk metodelære definerer man teoretiske fordelinger som angir sannsynligheter for de forskjellige verdiene (eller intervaller av verdier) av en ...

https://snl.no/fordeling_-_statistikk

Fordeling - Wikipedia

Fordeling (økonomi), forholdet mellom inntekt og formue blant innbyggere i et samfunn · Sannsynlighetsfordeling, beskrivelse av hvordan stokastiske verdier er ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Fordeling

Fordeling (økonomi) - Wikipedia

Fordeling er et sentralt begrep innen faget samfunnsøkonomi, og betegner i hvilken grad inntekt og formue er jevnt fordelt mellom innbyggerne i samfunnet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fordeling_(%C3%B8konomi)

Hva er fordeling? - Civita

20. sep. 2018 ... Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen. En fordeling er jevn ...

https://www.civita.no/politisk-ordbok/hva-er-fordeling

Students t-fordeling - Institutt for biovitenskap - Det matematisk ...

4. mar. 2020 ... Students t-fordeling (W.S. Gosset 1876-1937) er en kontinulerig sannsynlighetsfordeling med lengre haler enn normalfordelingen og tar hensyn ...

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/matematikk/students-t-fordeling.html

NORM.FORDELING (funksjon) - Microsoft Support

Syntaksen for funksjonen NORM.FORDELING har følgende argumenter: X Obligatorisk. Verdien du ønsker fordelingen for. Median Obligatorisk. Den matematiske median ...

https://support.microsoft.com/nb-no/office/norm-fordeling-funksjon-edb1cc14-a21c-4e53-839d-8082074c9f8d

T.FORDELING (funksjon) - Microsoft Support

Returnerer den venstre Student t-fordelingen. T-fordelingen brukes i hypotesetesting av små datasett. Bruk funksjonen i stedet for en tabell med kritiske ...

https://support.microsoft.com/nb-no/office/t-fordeling-funksjon-4329459f-ae91-48c2-bba8-1ead1c6c21b2

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner - Skatteetaten

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling ...

https://www.skatteetaten.no/skjema/fordeling-av-inntekt-og-formue-mellom-kommuner/

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på ...

Rapporter 2021/08. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå. Publisert: 25. februar 2021. Endret: 18. mars 2021.

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldres-fordeling-pa-kommuneniva

1
2
NESTE