Kvasir - En smartere måte å lete på
611 000 treff for søket 'Ektefelle'
Levert av
Ektefelle /samboer | Alver Advokatfirma

Lovverket sidestiller ikke ektefeller og samboere. Derfor bør dere ved samlivets begynnelse inngå en avtale som er tilpasset den samlivsformen dere har valgt.

https://alver.as/ektefelle-og-samboerdeling

Lov om ekteskap (ekteskapsloven) - Lovdata

Under ekteskapet kan ektefellene som hovedregel disponere fritt over det de eier, ... Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle.

https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47

Ektefelles og samboers arverettigheter - Smarte Penger

6. jul. 2021 ... Ektefellen har rett til å arve 1/4 hvis arvelateren har livsarvinger. Hvis arvelateren ikke har livsarvinger, arver ektefellen halvparten.

https://www.smartepenger.no/97-arv/337-ektefellens-arverettigheter

Ytelser til gjenlevende - nav.no

13. sep. 2021 ... Gjenlevende partner likestilles med gjenlevende ektefelle. Avdøde må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste 5 årene fram til ...

https://www.nav.no/no/person/pensjon/andre-pensjonsordninger/ytelser-til-gjenlevende-ektefelle

Ektefellebidrag - nav.no

Hvis en av ektefellene ikke har hatt arbeid med inntekter i løpet av samlivet, er forventningen at ... kan den andre ektefellen bli pålagt å betale bidrag.

https://www.nav.no/ektefellebidrag

Uskifte for ektefeller - Jusinfo.no

Særeie i uskifteboet skal ikke deles likt på hvert ledd etter ektefellene etter arveloven § 26, men skal tilfalle arvingene til den ektefellen som hadde særeiet ...

https://jusinfo.no/arverett/uskifte/uskifte-for-ektefeller/

Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving

Avdødes gjenlevende ektefelle er etter gjeldende rett sikret å arve et minstebeløp. Dersom avdøde hadde livsarvinger (barn/barnebarn) tilsvarer minstearven ...

https://www.regjeringen.no/contentassets/f0717732b63d4734be696e70dd400552/ga-8050bv2.pdf

Ektefelle - Arv og arveoppgjør

Vi hadde ikke særeie og min ektefelle etterlater seg ikke barn (særkullsbarn) fra tidligere forhold/ekteskap. Ektefellen min hadde heller ikke opprettet noe ...

https://arvehjelpen.no/ektefelle

Har du krav på innsyn i din ektefelles økonomi? - Skilsmisse.net

Spørsmålet om den ene ektefellen kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi. Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nø...

https://www.skilsmisse.net/penger/ektefelles-okonomi.html

Gift samliv – Jussformidlingen

Selv om det er den ene ektefellen som eier tingen, vil den altså gå inn i felleseiet, med mindre annet er avtalt. Felleseie betyr imidlertid ikke at ektefellene ...

https://jussformidlingen.no/tjenester/rettslig-info/gift-samliv/

FORRIGE
1
2
3
NESTE