Kvasir - En smartere måte å lete på
2 760 treff for søket 'Samvirkelov'
Levert av
Samvirkeforetak (SA) - Altinn

24. nov. 2021 ... Samvirkeforetak kan stiftes av både fysiske og juridiske personer. Et samvirkeforetak må til enhver tid ha minimum to medlemmer/eiere. Fysiske ...

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/samvirkeforetak/

Vedtekter - Norpublica

Avsetning til eventuelle medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29) 5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30).

https://norpublica.org/om-oss/vedtekter/

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Blomsterøya barnehage SA, org ...

Merk samvirkelovens kapittel 6 paragraf 69 krav om mest mulig lik ... Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven.

https://blomsteroya.barnehage.no/Innhold/Side/19019

Lovendring i kravene til fysiske møter og det geografiske ...

19. apr. 2021 ... I hovedtrekk går de foreslåtte endringene ut på at foretaksorganene i aksjeloven, allmennaksjeloven, samvirkeloven, stiftelsesloven og ...

https://haavind.no/nyheter/lovendring-i-kravene-til-fysiske-moter-og-det-geografiske-tilknytningskravet-i-foretakslovgivningen/

Vedlegg 1 A Vedtekter for kontordriftsaksjeselskap

... uavklarte forhold for eksempel når det gjelder hvor langt samvirkeloven gir anledning til knytning mellom advokatfellesskapet og kontordriftsselskapet.

https://www.advokatforeningen.no/globalassets/15514/bilag-4-avtale-om-kontordriftsselskap---endelig.docx

Hvorfor samvirke ? - Norges Bondelag

Samvirkelov inntil «Lov om samvirkeforetak» trådte i kraft 1.januar 2008. • Samvirkeloven gjelder for alle samvirkeforetak med unntak av Gjensidige.

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13783758-1491565966/MMA/Bilder%20fylker/Nordland/Diverse%20arr.%20og%20bilder/Astri.pdf

Samvirke - Wikipedia

2.1 Fremveksten av samvirkeforetak i Norge; 2.2 Samvirkeloven. 3 Eksempler på samvirkeforetak; 4 Referanser; 5 Eksterne lenker ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Samvirke

Eksempel på stiftelsesdokument for (foretaksnavn….) SA - Center ...

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, ...

https://www.centerrevisjon.no/wp-content/uploads/2017/06/Stiftelsesdokument_SA.odt

Endelig samvirkelov - Sunnmørsposten

14. mar. 2008 ... Hundreogfem år etter første forsøk på å få Stortinget til å vedta en samvirkelov har Norge, i likhet med de fleste andre land i Europa, ...

https://www.smp.no/meninger/article133202.ece

Vedtekter for samvirkeforetaket Gapatrosten Barnehage SA

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi medlemmene varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene, ...

https://www.gapatrosten.no/index.php/dokumenter/vedtekter-for-samvirket

FORRIGE
1
2
3
NESTE