Kvasir - En smartere måte å lete på
8 150 000 treff for søket 'fordeling'
Levert av
Fordeling av makt - stortinget.no

Fordeling av makt. Prinsippet om maktfordeling var viktig da Grunnloven ble skrevet våren 1814. Makten er fortsatt delt, men parlamentarismen endret ...

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/Fordeling-av-makt/

Tema: Forbruk, ressurser og fordeling - Miljolare.no:

Urettferdig fordeling av globale ressurser gir et liv i fattigdom for millioner av mennesker verden over, mens overforbruk i Nord og for lavt forbruk i Sør ...

https://www.miljolare.no/tema/forbruk/

Fordeling av formue og inntekt mellom kommuner (RF-1034) Vedlegg

Fordeling av formue og inntekt mellom kommuner (RF-1034) Vedlegg. Fra Skatteetaten. Om vedleggskjemaet. Når skal skjemaet brukes?

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/fordeling-av-formue-og-inntekt-mellom-kommuner/

Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk - Universitetsforlaget

Skattepolitikk, knapphet på offentlige goder og private eller offentlige leverandører av tjenester. Alt dette er saker som står på politikernes agenda hver ...

https://www.universitetsforlaget.no/effektivitet-fordeling-og-okonomisk-politikk-1

- Starten på en mer rettferdig fordeling - regjeringen.no

24. feb. 2021 ... Dette er en viktig dag for alle som er opptatt av rettferdig fordeling av vaksiner mot covid-19. Endelig skal helsearbeidere og folk i ...

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettferdig_fordeling/id2836228/

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og ...

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven). Dato, LOV-1990-06-29-50. Departement, Olje- og ...

https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50

fordeling - Det Norske Akademis ordbok - NAOB

fordeling - substantiv det å fordele(s), gruppering, formel, kurve e.l. som uttrykker hvordan en stokastisk variabel, f.eks. i et tilfeldig utvalg, ...

https://naob.no/ordbok/fordeling?elementId=52884254

Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data | Digdir

Denne veilederen skal hjelpe deg med deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.

https://www.digdir.no/datadeling/fordeling-av-roller-og-ansvar-nar-dere-skal-dele-data/2068

Ulikhet og rettferdig fordeling - Min Stemme

En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. FNs årlige rapport om menneskelig utvikling (HDI) ...

https://www.minstemme.no/faglige-ressurser/Ulikhet_og_rettferdig_fordeling

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - Norges idrettsforbund

Kulturdepartementet (KUD) fastsetter beløpene som er til fordeling basert på ... I koronatiden: Tildelingskriteriene for fordelingen av LAM til ...

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

FORRIGE
1
2
3
NESTE