Kvasir - En smartere måte å lete på
290 000 treff for søket 'Ektefelle'
Levert av
ektefelle - Det Norske Akademis ordbok

ektefelle - substantiv den ene av to som er gift med hverandre jf. ektemann, hustru, partner.

https://naob.no/ordbok/ektefelle

Arv når avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle | Norges ...

11. mai 2021 ... Gjenlevende ektefelle kan i mange tilfeller velge å overta boet i uskifte. Arv etter loven. Om avdøde ikke har opprettet testament, fordeles ...

https://www.domstol.no/arv-og-skifte/dodsfall-og-arv/arv-nar/

Ektefelles arverett | Huseierne

Ektefeller har rett til arv etter loven. Men den viktigste rettigheten for ektefeller er likevel muligheten til å sitte i uskiftet bo.

https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/samliv-og-arv/hvem-arver/ektefelle2/

Hva er formuesforholdet mellom ektefeller? – Codex Advokat

Det er ekteskapsloven som bestemmer hvordan formuesforholdet er mellom ektefeller. Felleseie inntrer automatisk ved ekteskapsinngåelse. Så lenge…

https://codex.no/familierett/ekteskap/formuesforhold-ektefeller

Ektefellens arv: Dette har du krav på. – Codex Advokat

29. mar. 2021 ... Gjenlevende ektefelle kan ha rett til å overta boet etter avdøde uskiftet. Velger eller må ektefellen skifte, så har ektefellen i ...

https://www.familierettsadvokater.no/arv/ektefellens-arv/

Gaver mellom ektefeller - HELP Forsikring

Gaver mellom ektefeller ... Selv om du er gift, vil du eie visse ting alene (eneeie), eller sammen med din ektefelle eller andre (sameie). Du kan eie noe alene ...

https://help.no/fagomrader/samboer-ekteskap/ektefeller/gaver-mellom-ektefeller/

Sikre ny ektefelle i arveoppgjør - HELP Forsikring

Ektefeller som ikke har opprettet ektepakt med særeie, har felleseie. Det betyr at verdiene som utgangspunkt skal deles likt mellom dem, med visse unntak. En ...

https://help.no/fagomrader/arv/sikre-ny-ektefelle-i-arveoppgjor/

Arverett ektefelle: En komplett guide (særeie, særkullsbarn, fordeling)

Ektefellens arv kan også etter den nye loven begrenses til 4 G, gitt at ektefellen er informert om dette i forkant. Hovedmomenter. En gjenlevende ektefelle har ...

https://www.advokatsmart.no/guide/arverett-ektefelle

Overføring mellom ektefeller | Kartverket.no

13. apr. 2021 ... Du kan overføre hele eller deler av eiendommen til din ektefelle ved å fylle ut et skjøte. Er eiendommen en gave mellom ektefellene må dere ...

https://www.kartverket.no/eiendom/overfore-eiendom/overforing-mellom-ektefeller

Ektefelles og samboers arverettigheter - Smarte Penger

6. jul. 2021 ... Ektefellen har rett til å arve 1/4 hvis arvelateren har livsarvinger. Hvis arvelateren ikke har livsarvinger, arver ektefellen halvparten.

https://www.smartepenger.no/arv/337-ektefellens-arverettigheter

1
2
NESTE