Kvasir - En smartere måte å lete på
3 080 000 treff for søket 'Innlagt'
Levert av
antall innlagte pasienter på sykehus - Covid-19 - Helsedirektoratet

Sykehusene rapporterer daglig om antall pasienter med påvist covid-19 på sykehus, hvor mange av disse som ligger innlagt på intensivavdeling og hvor mange ...

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19

Innleggelse i sykehus - Helsedirektoratet

Innleggelse i sykehus · Teller: Antall pasienter innlagt innen 4 timer. · Nevner: Alle pasienter som ender opp med diagnosen akutt hjerneslag.

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag/akuttfasen-ved-hjerneslag/innleggelse-i-sykehus/innleggelse-i-sykehus

Innleggelse og utskriving - Sykehuset Telemark

Akutt innleggelse. Ved akutt sykdom eller ulykker, dvs øyeblikkelig hjelp - kan du selv eller andre ringe 113. Lovverket pålegger alle sykehus med ...

https://www.sthf.no/praktisk-informasjon/innleggelse-og-utskriving

Ingen pasienter innlagt med Covid-19 i Vestre Viken

For første gang siden høsten 2020 er det per i dag ingen pasienter innlagt med Covid-19 i Vestre Viken.

https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/ingen-pasienter-innlagt-med-covid-19-i-vestre-viken

Koronavirus - Universitetssykehuset Nord-Norge - UNN

Antall innlagte covid-pasie​nter nå, 2, 2 ... En ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært innlagt ved UNN Harstad.

https://unn.no/koronavirus

Ahus har behandlet over 1200 covid-19-pasienter – I dag er ingen ...

6. jul. 2021 ... I tråd med redusert smittetrykk i området har antall innlagte pasienter med covid-19 ved Akershus universitetssykehus (Ahus) gått gradvis ...

https://www.ahus.no/nyheter/ahus-har-behandlet-over-1200-covid-19-pasienter-i-dag-er-ingen-innlagt

OL-vinner innlagt på sykehus - Madison Wilson - Dagbladet

for 3 døgn siden ... Madison Wilson (27) vant OL med Australia i sommer, men nå er hun innlagt på sykehus.

https://www.dagbladet.no/sport/ol-vinner-innlagt-pa-sykehus/74262526

Influensasesongen 2015/16 - Overvåking av influensa i sykehus - FHI

Blant de undersøkte var 21 776 pasienter innlagt i sykehus. Totalt. 2 067 innlagte pasienter fikk påvist influensavirus. Antall innlagte med influensa varierte ...

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/arkivert-rapporter/rapport-om-overvaking-av-influensa-i-sykehus-sesongen-201516.pdf

Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger - Oslo ...

13. mar. 2021 ... Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket informerte i ettermiddag om flere tilfeller av alvorlige bivirkninger hos personer som har fått ...

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/flere-innlagt-etter-alvorlige-mulige-vaksine-bivirkninger

Stadig flere yngre blir innlagt: – Det bekymrer oss - NRK

1. sep. 2021 ... Stadig flere yngre blir innlagt: – Det bekymrer oss. Blant de 173 koronapasientene som er lagt inn på norske sykehus de siste fire ukene, ...

https://www.nrk.no/norge/stadig-flere-yngre-blir-innlagt_-_-det-bekymrer-oss-1.15632489

1
2
NESTE