Kvasir - En smartere måte å lete på
335 000 treff for søket 'Innlagt'
Levert av
Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist covid-19 ...

Sykehusene rapporterer daglig om antall pasienter med påvist covid-19 på sykehus, hvor mange av disse som ligger innlagt på intensivavdeling og hvor mange ...

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19

Innleggelse i sykehus - Helsedirektoratet

Tid fra varsling AMK (MP 2) til innleggelse sykehus (MP 3). (MP 3 - MP 2). Mål. 60 % av pasientene er innlagt i sykehus innen 4 timer fra kjent tidspunkt for ...

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag/akuttfasen-ved-hjerneslag/innleggelse-i-sykehus/innleggelse-i-sykehus

Innleggelse og utskriving - Sykehuset Telemark

Innleggelse kan være akutt eller planlagt.

https://www.sthf.no/praktisk-informasjon/innleggelse-og-utskriving

Sandra Lyng innlagt på sykehus – VG

for 1 døgn siden ... Popsanger Sandra Lyng (34) sier at hun er innlagt på sykehus på grunn av en intens migrene.

https://www.vg.no/rampelys/i/8BdX0Q/sandra-lyng-innlagt-paa-sykehus

Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger - Oslo ...

13. mar. 2021 ... Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket informerte i ettermiddag om flere tilfeller av alvorlige bivirkninger hos personer som har fått ...

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/flere-innlagt-etter-alvorlige-mulige-vaksine-bivirkninger

Behandling av pasienter innlagt på sykehus med covid-19 - Oslo ...

26. mai 2021 ... I denne studien undersøker vi legemiddelet AZD7442 som består av to antistoffer, mot koronaviruset. Hensikten er å teste om antistoffene kan ...

https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-av-pasienter-innlagt-pa-sykehus-med-covid-19

Ahus har behandlet over 1200 covid-19-pasienter – I dag er ingen ...

6. jul. 2021 ... I tråd med redusert smittetrykk i området har antall innlagte pasienter med covid-19 ved Akershus universitetssykehus (Ahus) gått gradvis ...

https://www.ahus.no/nyheter/ahus-har-behandlet-over-1200-covid-19-pasienter-i-dag-er-ingen-innlagt

Pasienter på sykehus - Statistisk sentralbyrå

13. apr. 2021 ... Døgnopphold er innleggelse med overnatting eller planer om overnatting ... Liggedager er antall hele døgn en innlagt pasient med døgnopphold ...

https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/statistikk/pasienter-pa-sykehus

Sandra Lyng (34) innlagt på sykehus med kraftig migrene | ABC ...

for 13 timer siden ... Den er ekstrem og intens og jeg ble innlagt for å få hjelp, forteller Sandra Lyng om helseplagene til sine følgere på Instagram.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/08/01/195776719/sandra-lyng-34-innlagt-pa-sykehus-med-kraftig-migrene

Seks av ti innlagte koronapasienter i England er uvaksinerte ...

19. jul. 2021 ... 40 prosent av dem som blir innlagt på sykehus med koronasykdom, har fått vaksine, ifølge den britiske regjeringens øverste vitenskapelige ...

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2021/07/19/60-prosent-av-sykehusinnlagte-koronapasienter-i-england-har-fatt-to-vaksinedoser/

1
2
NESTE