Kvasir - En smartere måte å lete på
6 400 000 treff for søket 'Kilde'
Levert av
Kildekompasset - Kildekompasset

Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med ...

https://kildekompasset.no/

Er kilden en primærkilde eller sekundærkilde? - Kildekompasset

Hvis kilden du henviser til er basert på forfatterens egne tanker og forskning regnes det som en primærkilde. Hvis du velger å henvise til det forfatteren ...

https://kildekompasset.no/kildekritikk/er-kilden-i-sin-originalform/

Kilde – Wikipedia

Kilde (vektoranalyse), et område i rommet der et vektorfelts divergens er positiv. Det motsatte er sluk. Definisjonsmengde, mengde punkter en funksjon er ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Kilde

Kilde (vann) – Wikipedia

Navn som kjelde, ile, olle eller oppkomme er også nyttet. Slike kilder finnes gjerne i skrånende terreng, der jordgrunnen er satt sammen med et lag av sand over ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Kilde_(vann)

kilde – opphav – Store norske leksikon

3. jun. 2020 ... En kilde er opphav til kunnskap eller informasjon, for eksempel en person med kjennskap til et saksfelt. Det er vanlig å skille mellom kilde ...

https://snl.no/kilde_-_opphav

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver - Universitetet i Agder

Riktig kildebruk ved UiA. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder ...

https://www.uia.no/bibliotek/kildebruk-og-opphavsrett/riktig-kildebruk-ved-uia

Hva er en kilde? | Slekt og Data

9. aug. 2017 ... En kilde er inngangen til informasjon om dine slektninger. Vi skiller vi mellom muntlige og skriftlige kilder, og primær- og sekundærkilder.

https://slektogdata.no/nb/start-med-slektsforskning/du-begynner/hva-er-en-kilde

Bokmålsordboka | Nynorskordboka - Universitetet i Bergen

en kilde som ikke fryser om vinterenen kilde som ikke fryser om vinteren / hellige kilderhellige kilder / varme kildervarme kilder / oljekildeoljekilde.

https://ordbok.uib.no/kilde

kilde - Det Norske Akademis ordbok

kilde - substantiv oppkomme, utspring (for elv) utspring for, opphav til (livskraft, følelse, tilstand e.l.), årsak, sted hvor noe (f.eks. en ressurs) ...

https://naob.no/ordbok/kilde

Hva er en kilde? - FilMet

Lengde: 03:04 min. Fagområde: UB - Universitetsbiblioteket. Emneord. 2016 bettina ludwig informasjonskompetanse kilde kildekritikk kilder ub veiledning.

https://film.oslomet.no/hva-er-en-kilde

1
2
NESTE