Kvasir - En smartere måte å lete på
32 200 000 treff for søket 'afp'
Levert av
Avtalefestet pensjon (AFP) - www.nav.no

Her finner du informasjon om tidligpensjon for deg som har fylt 62 år, og som
arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i
tariffavtalen.

https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Avtalefestet+pensjon+AFP

Hva er AFP - Fellesordningen for AFP

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i
privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du ...

https://www.afp.no/hva-er-afp

Fellesordningen for AFP

I 2020 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være
uendret fra 2019. Faktura for Sliterordningen første og andre kvartal kommer til ...

https://www.afp.no/

Avtalefestet pensjon (AFP) - KLP.no

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. Har
jeg krav på AFP? De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP.

https://www.klp.no/pensjon/afp

Hva er privat AFP? – Finansportalen

AFP er en livsvarig ytelse i tillegg til pensjon fra folketrygdenFolketrygden er en
obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir ...

https://www.finansportalen.no/pensjon/om-privat-afp

Hva er offentlig AFP? – Finansportalen

I offentlig sektor er AFP en førtidspensjonsordning. Du må slutte i jobben – helt
eller delvis – for å få offentlig AFP. Du må gå ned minst 10% i stilling, og den ...

https://www.finansportalen.no/pensjon/offentlig-afp

Dette bør du vite om AFP - Smartere valg - Storebrand

24. sep 2019 ... I løpet av høsten blir det lagt fram en utredning om en ny AFP-ordning i privat
sektor. Den vil danne grunnlag for forhandlinger om endringer i ...

https://www.storebrand.no/smartere-valg/artikkel/pensjon/dette-bor-du-vite-om-afp

Privat AFP: Krav for å få pensjon og hvor mye du kan få ...

10. jul 2019 ... Privat AFP er en svært gunstig pensjonsordning for dem som får slik pensjon. Det
er imidlertid mange krav som må tilfredsstilles for å ha rett på ...

https://www.juristforbundet.no/lonnarbeidsvilkar/pensjon/fakta/privat-afp-krav-for-a-fa-pensjon-og-hvor-mye-du-kan-fa/

Avtalefesta pensjon (AFP) - Statens pensjonskasse

Avtalefesta pensjon (AFP) er ei førtidspensjonsordning for deg som er statstilsett
eller lærar, og som ønskjer å gå av med pensjon heilt eller delvis når du er ...

https://www.spk.no/Pensjon/avtalefesta-pensjon-afp/

Privat avtalefestet pensjon (AFP) - NHO

NHO og LO ble i lønnsoppgjøret 2018 enige om å utrede rammene for en ny AFP
-modell. Målet er blant annet at en ny ordning skal være mer rettferdig og ...

https://www.nho.no/tema/pensjon-og-forsikring/artikler/privat-avtalefestet-pensjon-afp/

1
2
NESTE