Kvasir - En smartere måte å lete på
36 800 000 treff for søket 'afp'
Levert av
Fellesordningen for AFP

Hva er Privat AFP? Les mer. Les om vilkårene for AFP ... for første kvartal for
Fellesordningen for AFP, Sliterordningen og OU-fondene (
Sluttvederlagsordningen) ...

https://www.afp.no/

Hva er AFP - Fellesordningen for AFP

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i
privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du ...

https://www.afp.no/hva-er-afp

Avtalefestet pensjon (AFP) - Nav

1. des 2019 ... Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en
tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne ...

https://www.nav.no/no/person/pensjon/avtalefestet-pensjon-afp

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor - Nav

31. mar 2020 ... I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg
mellom 62-67 år.

https://www.nav.no/no/person/pensjon/avtalefestet-pensjon-afp/avtalefestet-pensjon-i-offentlig-sektor

Dette bør du vite om AFP - Storebrand

24. sep 2019 ... Har du rett til AFP i privat sektor? Du har jobbet i en bedrift med AFP-ordning i syv
av de siste ni årene før du fylte 62 år. Du har hatt ...

https://www.storebrand.no/smartere-valg/artikkel/pensjon/dette-bor-du-vite-om-afp

Avtalefestet pensjon (AFP) - hva bør du tenke på? - Storebrand

AFP i privat sektor. Rundt halvparten av de ansatte har denne ordningen. Den gir
en livsvarig utbetaling og kan tas ut fra du fyller 62 år. For å motta AFP, må du ...

https://www.storebrand.no/privat/pensjon-og-sparing/snart-pensjonist/afp-avtalefestet-pensjon/

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig tjenestepensjon - KLP.no

AFP blir redusert for arbeidsinntekt. Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP
beregnes ut fra trygdetid og opptjente pensjonspoeng i folketrygden. All inntekt
du har ...

https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/afp

Hva er privat AFP? – Finansportalen

AFP kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-
vedtektene. AFP er en livsvarig ytelse i tillegg til pensjon fra folketrygden
Folketrygden er ...

https://www.finansportalen.no/pensjon/om-privat-afp

Privat AFP: Krav for å få pensjon og hvor mye du kan få ...

10. jul 2019 ... Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffavtalt pensjonsordning som gir pensjon til
personer som er ansatt i bedrifter med tariffavtale om AFP.

https://www.juristforbundet.no/lonnarbeidsvilkar/pensjon/fakta/privat-afp-krav-for-a-fa-pensjon-og-hvor-mye-du-kan-fa/

Avtalefestet pensjon – pensjon før ordinær aldersgrense - Statens ...

16. apr 2020 ... Avtalefestet pensjon (AFP) er et alternativ for deg som ønsker å trappe ned eller
avslutte ditt yrkesaktive liv før ordinær aldersgrense. Du kan ...

https://www.spk.no/tegnsprak/kort-om-pensjon/

1
2
NESTE