Kvasir - En smartere måte å lete på
92 treff for søket 'buseting'
Levert av
Attraktive bustadtomter i Skammestein - Øystre Slidre kommune

20. aug 2020 ... Øystre Slidre kommune satsar på å etablere gode tilhøve for buseting i
kommunesentera. Kølleberg ligg tett ved Lidar skule, og om lag 7 km frå ...

https://www.oystre-slidre.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eigedom/kommunale-tomter/attraktive-bustadtomter-i-skammestein.10148.aspx

Kulturminne i Sør Aurdal - Valdres historielag

Gamle fangstgraver. Vassfaret. 6 D7 0 0 Jakt. Gammel bebyggelse. 33 FG8 0 0
Buseting/tufter. Den eldste bebyggelsen i Hedalen lå her oppi lia på østtsiden.

http://www.valdreshistorielag.no/kulmsa.pdf

Kulturminne i Øystre Slidre - Valdres historielag

33 D7 0 0 Buseting/tufter. Frå før 1350. Leirplass. Tyskerleirene. 14 B5 53 1
Merke etter Krigen. Utgravne proviantlager. Stallar på andre sida av vegen. Held
på ...

http://www.valdreshistorielag.no/kulmoes.pdf

Landbruk / Næringsliv / Tema / Stordalsportalen.no

Ved hjelp av eigen næringsutvikling og aktivt samspel med andre næringar
bidreg landbruket til å sikre buseting og sysselsetting i distrikta. BØNDENE KAN
 ...

http://www.stordalsportalen.no/index.php/stordal/tema/naeringsliv/landbruk

Neshistoria fram til reformasjonen – Nes historielag

Då skulle dette tyde på buseting utan at ein kan slå fast at det er snakk om fast
gardsdrift. Noko anna som kan stø opp under teorien om buseting, er funn av ein
 ...

https://neshistorielag.org/var-lokalhistorie/neshistoria-fram-til-reformasjonen/

«Norges eldste landsby» kan bli lagt ned – NRK Rogaland – Lokale ...

29. jan 2018 ... ... Tyskland det som blir omtalt som Noregs eldste rekonstruerte landsby, kor det
har vore samanhengande buseting i over 2000 år – frå 1500 f.

https://www.nrk.no/rogaland/_norges-eldste-landsby_-kan-bli-lagt-ned-1.13882015

Kulturminne i Sør Aurdal - PDF Free Download - DocPlayer

Bjørke Vassfaret 12 D9 0 0 Buseting/tufter Gammel buplass. Her står fortsatt de
fleste hus. Fraflyttet ca Det ligger et bjørnehi ca 500 m fra Bjørke. Bjørnestilling.

https://docplayer.me/9907784-Kulturminne-i-sor-aurdal.html

stilhistorie - Gamle Nes

Ein gravhaug på oversida av garden vitnar om svært gammal buseting her. . På
vandringa gjennom Gamle Nes har vi ennå ikkje nemnt husa som dei fleste ...

http://gamlenes.no/stilhistorie.html

Debatt: Djup bekymring for villreinen på Hardangervidda

23. mar 2019 ... Villreinen har vore eit viktig grunnlag for vår buseting i tusenvis av år, heilt sidan
isen smelta vekk etter siste istid. Den dag i dag kjenner mange ...

https://www.hallingdolen.no/okategoriserade/debatt-djup-bekymring-for-villreinen-pa-hardangervidda/

Fastlandssambandet Sotra–Bergen ... - Statens vegvesen

tilhøve for buseting langs kantane. Litt lengre sør for Arefjordpollen, nedanfor.
Huldrehaugen på austsida av denne fjorden, fann ein i 2007 nok ein buplass (ID
 ...

https://www.vegvesen.no/_attachment/62649/binary/16915

1
2
NESTE