Kvasir - En smartere måte å lete på
14 100 000 treff for søket 'diagnose'
Levert av
diagnose – Store medisinske leksikon

26. aug 2018 ... Diagnose er navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn. Noen
diagnoser viser til tilstander med samme årsak, for eksempel er ...

https://sml.snl.no/diagnose

Sykdom/diagnose - helsenorge.no

Sykdom/diagnose. Sykdommer og diagnoser. Finn informasjon om ulike
diagnoser, sykdommer og tilstander. Mann med allergireaksjon ...

https://helsenorge.no/sykdom

Hva er en diagnose? - Sykepleien

28. mar 2012 ... Hvordan oppstår diagnoser, hvorfor er det nødvendig å diagnostisere og hvilke
begrensninger har psykiatrisk diagnostikk?

https://sykepleien.no/2012/03/hva-er-en-diagnose-0

Diagnose – Wikipedia

Innenfor medisinen kan en diagnose hevdes å være synonymt med navnet på en
lidelse (ofte en sykdom), og diagnosen treffes med bakgrunn i pasientens ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Diagnose

Diagnose: Hvorfor kategorisere? | Naku

Det kan likevel reises begrunnet kritikk i forhold til hvorvidt legen ser mennesket ”
bak” diagnosen som et helt menneske. Alvorlige diagnoser kan føre til negativ ...

https://naku.no/kunnskapsbanken/diagnose-hvorfor-kategorisere

Hva er en psykisk diagnose? - Norsk Psykologforening

19. jan 2016 ... Diagnosene gjør det mulig for forskere å finne ut hva det innebærer å slite med
psykisk lidelse. " Når vi vet hvilken diagnose pasienten har, ...

https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/videoer-om-psykiske-lidelser/hva-er-en-psykisk-diagnose2

Diagnose – svar eller spørsmål? | Tidsskrift for Den norske ...

22. jan 2013 ... 22.01.2013: Gjesteskribent - Finmaskede diagnosekoder garanterer ikke en riktig
og hensiktsmessig diagnose.

https://tidsskriftet.no/2013/01/gjesteskribent/diagnose-svar-eller-sporsmal

Diagnoser og diagnosesystemene - psykose | bipolar

Diagnoser og diagnosesystemene. Hva er en diagnose? Når du kommer i
behandling vil behandleren din som regel spørre deg om en rekke ting, og
deriblant ...

https://psykose-bipolar.no/artikkel/6btoadfvjugegmmkc8oqwq

Diagnose - Frambu

Finn diagnose . Klikk på aktuell diagnose for å finne informasjon om diagnosen
og oversikt over relevante kurs, nyheter og kontaktpersoner. Søk i diagnoser.

https://frambu.no/diagnose/

Diagnose eller ikke diagnose – det er spørsmålet - ROP

3. jul 2018 ... Hvordan opplever brukere, leger og pårørende å få og gi en diagnose på psykisk
lidelse? Engelske forskere har forsøkt å gi svar i en ny, ...

https://rop.no/aktuelt/diagnose-eller-ikke-diagnose--det-er-sporsmalet/

1
2
NESTE