Kvasir - En smartere måte å lete på
123 000 treff for søket 'disponere'
Levert av
disponere – Store norske leksikon

26. feb 2020 ... Disponere betyr å råde, forføye eller ha rådighet over. Faktaboks. Uttale.
disponˈere. Etymologi. av latin. Les mer i Store norske leksikon.

https://snl.no/disponere

disponere – Wiktionary

disponere (bokmål/riksmål/nynorsk). råde over noe og ha rett til ... opp på en
bestemt måte. Han disponerte kreftene godt. EtymologiRediger. Fra latin
dispōnēre.

https://no.wiktionary.org/wiki/disponere

Disponere - Definisjon av disponere fra Free Online Dictionary

Informasjon om disponere i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb ... dele
inn disponere en skolestil 2. råde over, kunne bruke disponere en sum penger ...

https://no.thefreedictionary.com/disponere

Bokmålsordboka | Nynorskordboka - Universitetet i Bergen

disponere v2. I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet disponere. (
latin 'sette på forskjellige steder', av dis- og ponere 'sette'). 1 ordne, inndele.

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=disponere

Disposisjon – Wikipedia

I lovverket har vi regler for myndighet, og hva man kan disponere (ha råderett
over) på forskjellige alderstrinn. En umyndig person kan eie verdier, men har ikke
 ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Disposisjon

Synonym til Disponere - OrdetBetyr.com

Disponere betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser
forekomsten i kryssord for Disponere, i både bokmål og nynorsk.

https://www.ordetbetyr.com/synonym/disponere

Hva vil det si å disponere en annen person sin konto? - Sbanken

Hva vil det si å disponere en annen person sin konto? En disponent har
begrenset bruksrett til en delt konto. Disponenten har tilgang til å opprette, endre
eller ...

https://sbanken.no/sporsmal-og-svar/kontodeling/hva-vil-det-si-a-disponere-en-annen-person-sin-konto1/

Synonym til disponere på norsk bokmål - Synonymordboka

Finn synonymer til disponere og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok
på nett.

https://www.synonymordboka.no/no/?q=disponere

disponere på engelsk | Bokmål-engelsk oversettelse | DinOrdbok

disponere på engelsk. Vi har fem oversettelser av disponere i bokmål-engelsk
ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Annonsering.

https://www.dinordbok.no/norsk-engelsk/?q=disponere

Fullmakt til å disponere konto - DNB

Fullmakt til å disponere konto. - der retten kan utøves av disponent(er) alene. Ved
å akseptere vilkårene gis det rett til å disponere valgte konto(er).

https://www.dnb.no/portalfront/dnb/nedlast/privat/avtaler/disponere-konto-avtalevilkaar.pdf

1
2
NESTE