Kvasir - En smartere måte å lete på
2 treff for søket 'disponsisjon'
Levert av
Referat styremøte 2-2014 - Skydive Voss

disponsisjon som bolig utenom fulldriften uten å få dekket løpende utgifter. Det er
store kostnader knyttet til å drive klubbhuset gjennom vinteren, samt en høy ...

http://www.skydivevoss.no/uploads/5/3/5/9/53595593/referat_styrem%C3%B8te_2-2014.pdf

Styredokumenter til styremøte i Vestre Viken 23. september 2019

20. sep 2019 ... Drift. Investeringsgruppe. Hittil i år. Budsjett hiå Ovf fra 2018. Rest til disposisjon.
Hittil i år. Budsjett hiå. Budsjett til disponsisjon. Bygg inkl. BRK.

https://vestreviken.no/Documents/Styrepapirer/Styrem%C3%B8ter%202019/Styredokumenter%20fra%20styrem%C3%B8te%20i%20Vestre%20Viken%2023%20september%202019.pdf

1