Kvasir - En smartere måte å lete på
2 400 000 treff for søket 'distrikt'
Levert av
Distrikt – Wikipedia

Distrikt kan vise til: Distrikt (administrativt område) · Distrikter i Norge · Politidistrikt
(Norge). Aserbajdsjans administrative inndeling · Distrikt (England) · Distrikt ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Distrikt

Distrikter i Norge – Wikipedia

Hva som definerer det enkelte distrikt vil fremgå av artiklene om dem. Noen
entydig offisiell og universell inndeling av Norge, utenom fylkes- og ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Distrikter_i_Norge

distrikt – Store norske leksikon

10. mai 2019 ... Distrikt er i Norge betegnelse på forskjellige administrative inndelinger som
politidistrikt eller havnedistrikt. Ordet brukes også i en annen ...

https://snl.no/distrikt

Distrikter – lokalhistoriewiki.no

19. apr 2012 ... Denne listen angir distriktene fordelt på landsdeler. Noen få kommuner ligger
delvis i to distrikter, eller i utkanten av det distriktet de angis i.

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Distrikter

distrikt – Wiktionary

distrikt n (bokmål/riksmål/nynorsk) ... Sør-Afrika er inndelt i 9 provinser, som igjen
er inndelt i tilsammen 52 distrikter. ... Slekta mi kommer fra dette distriktet.

https://no.wiktionary.org/wiki/distrikt

Forskrift om reinbeitedistrikt, Troms - Distrikt nr. 9. Kågen og Arnøy ...

Distrikt nr. 2. Silvetnjargga. Distriktet omfatter den del av Kvænangen herred i
Troms fylke og Loppa herred i Finnmark fylke som ligger innenfor følgende
grenser ...

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1963-07-01-1/KAPITTEL_8

Bærekraftige byer og sterke distrikter – Kommunal- og ...

februar la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke
distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår
og ...

https://www.byerogdistrikter.no/

En dårlig ide å bytte legevakt i distrikt med sykepleiervakt - Debatt ...

25. okt 2019 ... Legevakt er noe av det «farligste» vi gjør som allmennleger, og det er en dårlig
ide at legevakt i distrikt kan ivaretas forsvarlig av sykepleiere ...

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/25/sykepleiervakt-i-stedet-for-legevakt-i-distrikt--en-darlig-ide/

Distrikt Finnmark | El og IT

Distrikt Finnmark. Distriktet består av ca. 600 medlemmer som har sin
arbeidsplass innenfor Finnmark fylke. Distriktet har kontor i Lakselv. Adresser ...

https://elogit.no/om-oss/distrikter/distrikt-finnmark

Distrikt Agder | El og IT

Distrikt Agder. Distriktet består av ca. 2 000 medlemmer som har sin arbeidsplass
innenfor Agder fylke. Distriktet har kontor i Arendal. AdresserKontaktpersoner.

https://elogit.no/om-oss/distrikter/distrikt-agder

1
2
NESTE