Kvasir - En smartere måte å lete på
136 000 treff for søket 'drosje'
Levert av
Drosje – Wikipedia

Begrepet taxi stammer fra det engelske ordet taxicab, som betyr «drosje med
taksameter». Drosjer skiller seg markant fra andre former for kollektivtransport,
ved at ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Drosje

drosje – Wiktionary

SubstantivRediger. drosje m eller f (bokmål/nynorsk), c (riksmål).
Transportmiddel hvor sjåføren kjører en eller flere ...

https://no.wiktionary.org/wiki/drosje

Bruken av drosje stuper: – Nedgangen er fra 70 til 99 prosent ...

20. mar 2020 ... Bruken av drosje stuper: – Nedgangen er fra 70 til 99 prosent. Norges
Taxiforbund håper regjeringens «dagpengeordning» kan redde ...

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/bruken-av-drosje-stuper-nedgangen-er-fra-70-til-99-prosent-1.1684483

drosje – Store norske leksikon

20. feb 2018 ... I byer og på større steder er drosjene tilknyttet sentraler, som eies av
drosjeeierne i fellesskap. Det var i Norge 7895 drosjer i 2003. I 2004 bestod ...

https://snl.no/drosje

Spørsmål og svar om nytt drosjeregelverk - regjeringen.no

28. jan 2020 ... Drosjene må være tilknyttet en drosjesentral. Hva endres? Behovsprøvingen
fjernes. Det skal ikke lenger være noe tak på hvor mange løyver ...

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/ytransport/sporsmal-og-svar-om-nytt-drosjeregelverk/id2641640/

Nye regler skal gjøre det enklere å kjøre drosje | ABC Nyheter

9. des 2019 ... Regjeringen endrer regelverket for drosjer fra 1. juli 2020. Det gjør de for at det
skal bli lettere å etablere seg i bransjen.

https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2019/12/09/195632755/nye-regler-skal-gjore-det-enklere-a-kjore-drosje

drosje - Nettavisen

Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det
siste fra økonomi, sport og livsstil.

https://www.nettavisen.no/tag/drosje

Drosje - Konkurransetilsynet

Drosje. Konkurransetilsynet justerer maksimalprisene for drosjekjøring i områder
med regulerte priser. Endring i maksimalpriser for kjøring med drosjebil fra 1.

https://konkurransetilsynet.no/drosje/

06565 Drosjene | www.06565.no

– Gevinsten ved å ta drosje kan være så mye! 06565 er en døgnbemannet
driftssentral for drosjene i Lillehammer, Hafjell, Øyer og Tretten.

https://06565.no/

Drosjetransport - årlig - SSB

11271: Drosjer. Hovedtall (F) · 07278: Drosjer. Løyver (F) ... Drosjene kjørte 53,6
prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 ...

https://www.ssb.no/drosje

1
2
NESTE