Kvasir - En smartere måte å lete på
1 190 000 treff for søket 'fordeling'
Levert av
fordeling – Store norske leksikon

10. mar. 2021 ... Fordeling er en oversikt over frekvensene for alle verdiene på en variabel. Dette er et mønster for hvordan en målbar egenskap (variabel) ...

https://snl.no/fordeling

fordeling – statistikk – Store norske leksikon

I statistisk metodelære definerer man teoretiske fordelinger som angir sannsynligheter for de forskjellige verdiene (eller intervaller av verdier) av en ...

https://snl.no/fordeling_-_statistikk

Fordeling – Wikipedia

Fordeling (økonomi), forholdet mellom inntekt og formue blant innbyggere i et samfunn · Sannsynlighetsfordeling, beskrivelse av hvordan stokastiske verdier er ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Fordeling

Fordeling (økonomi) – Wikipedia

Fordeling er et sentralt begrep innen faget samfunnsøkonomi, og betegner i hvilken grad inntekt og formue er jevnt fordelt mellom innbyggerne i samfunnet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fordeling_(%C3%B8konomi)

Hva er fordeling? - Civita

20. sep. 2018 ... Hva er fordeling? ... Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen. En ...

https://www.civita.no/politisk-ordbok/hva-er-fordeling

Binomial fordeling - Institutt for biovitenskap

3. apr. 2020 ... Binomial fordeling er en diskret (diskontinuerlig) sannsynlighetsfordeling, også kalt myntkastfordelingen, som angir sannsynligheten p for ...

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/matematikk/binomial-fordeling.html

Students t-fordeling - Institutt for biovitenskap

4. mar. 2020 ... Students t-fordeling (W.S. Gosset 1876-1937) er en kontinulerig sannsynlighetsfordeling med lengre haler enn normalfordelingen og tar hensyn ...

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/matematikk/students-t-fordeling.html

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på ...

Rapporter 2021/08. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå. Publisert: 25. februar 2021. Endret: 18. mars 2021.

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldres-fordeling-pa-kommuneniva

LOGNORM.FORDELING (funksjon) - Støtte for Office

Returnerer den lognormale fordelingen av x, der ln(x) er normalfordelt med parameterne middelverdi og standardavvik. Bruk funksjonen til å analysere data ...

https://support.microsoft.com/nb-no/office/lognorm-fordeling-funksjon-eb60d00b-48a9-4217-be2b-6074aee6b070

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner - Skatteetaten

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling ...

https://www.skatteetaten.no/skjema/fordeling-av-inntekt-og-formue-mellom-kommuner/

1
2
NESTE