Kvasir - En smartere måte å lete på
13 400 000 treff for søket 'melding'
Levert av
A-melding - alle skjema - Altinn

I a-meldingen gir du opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold og
forskuddstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Opplysningene går til NAV, Statistisk
 ...

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/

A-melding - direkte registrering i Altinn - Altinn

For mindre virksomheter. Skjemaet er for deg som ikke har et lønnssystem og
skal sende a-melding for 1 - 8 ansatte. Har du lønnssystem, skal du ikke bruke ...

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding/

A-meldingen - Skatteetaten

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og
Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt
arbeidsgiveravgift ...

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/

A-meldingen - Skatteetaten

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og
Skatteetaten om ansattes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt
arbeidsgiveravgift ...

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/lonnsarbeid-i-hjemmet/lonn-betalt-over-60-000/a-meldingen/

melding - Det Norske Akademis ordbok

melding - substantiv det å melde(s), innhold av noe som meldes, kommentar,
beskjed lest inn på telefonsvarer, tekstmelding jf. værmelding, nyhetsmelding, det
 ...

https://naob.no/ordbok/melding

Bokmålsordboka | Nynorskordboka - Universitetet i Bergen

... årsmelding / gi, få melding om noegi, få melding om noe / eleven fikk melding
med seg hjemeleven fikk melding med seg hjem / det har kommet meldinger om
 ...

https://ordbok.uib.no/melding

Hva er A-melding? - Visma

A-melding er en ordning fra Altinn som legger til for rapportering av informasjon
om arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift og er ...

https://www.visma.no/eaccounting/regnskapsordbok/a/a-melding/

A-melding – Hva er A-melding? - Debet Faktura Ordbok

A-melding – Hva er A-melding? A-meldingen er en månedlig rapportering av
lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og NAV.

https://www.debet.no/ordbok/a-melding

melding – Wiktionary

NorskRediger. SubstantivRediger. melding m eller f (bokmål), f (nynorsk), c (
riksmål). beskjed. Jeg la igjen en melding på kjøkkenbenken. De som ikke skal ...

https://no.wiktionary.org/wiki/melding

Innsendinger av a-meldinger - Tripletex

Når man har kontrollert at informasjonen er korrekt, så oppretter man først a-
meldingen via menyen nederst i skjermbildet. Man har nå opprettet en a-melding
 ...

https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=592&language=0

1
2
NESTE