Kvasir - En smartere måte å lete på
126 000 treff for søket 'rådmann'
Levert av
Rådmann – Wikipedia

Rådmann eller administrasjonssjef er ifølge kommuneloven «den øverste leder
for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de ...

https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5dmann

rådmann – Store norske leksikon

Rådmannen er den øverste sjefen for administrasjonen i en kommune.
Vedkommende er ansatt som tjenesteperson i kommunen, til forskjell fra
ordføreren som ...

https://snl.no/r%C3%A5dmann

Bernt svarer: Hvem kan avsette en rådmann? | kommunal-rapport.no

Bare kommunestyret kan avsette en rådmann. Men forut for vedtaket trengs en
ansvarlig saksbehandling som følger regelverket, påpeker jussprofessor Jan ...

https://kommunal-rapport.no/bernt-svarer-ledelse/2017/11/bernt-svarer-hvem-kan-avsette-en-radmann

Hva skal sjefen hete? | kommunal-rapport.no

Rådmann, administrasjonssjef eller kommunedirektør? I framtida vil kommunale
toppsjefer trolig ha tre ulike titler – ikke akkurat klargjørende.

https://kommunal-rapport.no/meninger/kommentar/2018/10/hva-skal-sjefen-hete

Rådmannen - Randaberg kommune

Rådmann. Lytt. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og
bindeleddet mellom politikere og administrasjonen.

https://www.randaberg.kommune.no/innhold/om-kommunen/radmannen/

Rådmann og stab - Kvinesdal kommune

Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen. Rådmannens
oppgaver er gitt i kommuneloven.

https://www.kvinesdal.kommune.no/om-kvinesdal/organisasjon-kvinesdal/radmann-og-stab

Ny rådmann - Sandefjord

Bjørn Gudbjørgsrud - ny rådmann i Sandefjord kommune. Hamar kommunes
rådmann Bjørn Gudbjørgsrud (51) er ansatt som ny rådmann i Sandefjord. Det
ble ...

https://www.sandefjord.kommune.no/Aktuelt/ny-radmann/

16 vil bli ny rådmann i Vestnes - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og ...

For 4 timer siden ... 16 vil bli ny rådmann i Vestnes. Da fristen gikk ut mandag, hadde det kommet inn
søknad fra 16 personer på stillingen som ny ...

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/10/22/16-vil-bli-ny-r%C3%A5dmann-i-Vestnes-20218357.ece

Rådmann - Farsund kommune

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker
som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak ...

https://www.farsund.kommune.no/om-farsund/organisasjon/radmann

Rådmannen - Lillesand kommune

Rådmannen er kommuneadministrasjonens øverste leder. Rådmannen er
underlagt bystyret og er samtidig de kommuneansattes øverste sjef. Rådmannen
skal ...

https://www.lillesand.kommune.no/Global-Meny/Organisasjon/Radmannen/

1
2
NESTE