Kvasir - En smartere måte å lete på
749 000 treff for søket 'streik'
Levert av
Streik – Wikipedia

Se tariffoppgjør for framdrift for lovlig streik. Streiker kan også rette seg mot
myndighetene i stedet for mot arbeidsgivere. Dette kan være for å oppnå politiske
 ...

https://no.wikipedia.org/wiki/Streik

streik – Store norske leksikon

20. sep 2018 ... Streik er hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere iverksetter i fellesskap
eller i forståelse med hverandre, for å tvinge frem en løsning av ...

https://snl.no/streik

Spørsmål og svar om streik - Fagforbundet

Hvis bare en del av de medlemmene forbundet har sagt opp plassene for er tatt
ut i streik fra starten av, kan streiken trappes opp ved at det leveres nytt varsel om
 ...

https://www.fagforbundet.no/rettigheter-i-arbeidslivet/streik/

Streik og arbeid under konflikt: Dette må du vite - Arbinn - NHO

Hvem kan streike, hva skjer når streiken inntreffer og hvordan søker man
dispensasjon?

https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/streik-og-konflikt/artikler/dette-ma-du-vite-om-streik-og-arbeid-under-konflikt/

Streik – VG

SAS-streiken: Klassetur til Hellas kan gå i vasken. 28.04.19 · arrow-left Forrige.
Side 1. Neste arrow-right. Ansv. redaktør og adm. direktør: Gard Steiro ...

https://www.vg.no/tag/876b157a-fc45-4536-b06e-ee4277c2a3a1/streik

Arbeidsnedleggelse – Jusleksikon.no

Streiken var viktig i kampen for politisk endring i Polen, og var et viktig steg mot
kommunistpartistyrenes fall i Øst-Europa. Streik i NorgeRediger. I Norge er den ...

https://jusleksikon.no/wiki/Arbeidsnedleggelse

Streik 2019 - FO

FO streiket for pensjon fra første krone, også for deltidsansatte. Streiken ble
stoppet av regjeringen i tvungen lønnsnemnd. Her finner du informasjon om den
tre ...

https://www.fo.no/streik/

Streik - Aftenposten

Busser, butikker og skoler lammet av streiken i Bolivia ... Streik gir togstans i to
timer torsdag klokken 12 ... Omfattende streik lammer kollektivtrafikken i Paris.

https://www.aftenposten.no/tag/Streik

Streik - Norsk Tjenestemannslag

En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon slik at streiken
blir mest mulig effektiv og vi kan oppnå det vi streiker for. - Hva gjør jeg hvis NTL-
 ...

https://www.ntl.no/lonn-og-avtaler/vis-artikkel?p_dimension_id=153931&p_document_id=96887

Hva er streik? - Civita

14. des 2018 ... Ordet ”streik” kommer av det engelske ordet ”strike” og ble brukt om sjømenn i
England på slutten av 1700-tallet, som protesterte mot lave ...

https://www.civita.no/politisk-ordbok/hva-er-streik

1
2
NESTE